Πολιτική Απορρήτου

Tης Εταιρείας ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε

Έδρα:  Σωκράτους 3, Κηφισίας Τ.Κ 14561
Υποκ/μα: Τραχώνων 3, Άλιμος Τ.Κ 17456

Στο ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ εκτιμούμε απόλυτα τη σημασία που έχει για εσάς  η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για τον λόγο αυτό και σας παρουσιάζουμε όλα τα στοιχεία σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας, ώστε να γνωρίζετε με απόλυτη διαφάνεια πώς αντιμετωπίζουμε τις απόρρητες πληροφορίες που μας παρέχετε. Η πολιτική απορρήτου στην ιστοσελίδα της εταρείας ( www.lvkteo.gr), συντάχθηκε σύμφωνα  με τον ΓΚΠΔ 679/2018 (GDPR), ο οποίος συνιστά άμεσα δεσμευτικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό, καθώς και σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία.

1) Υπεύθυνος για τη Συλλογή και Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Υπεύθυνος για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία λαμβάνονται από το ΙΚΤΕΟ Λ. Βουλιαγμένης, μέσω της ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά, πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ή με τη προσκόμιση εγγράφων κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος σας είναι το ΙΚΤΕΟ  Λεωφόρου Βουλιαγμένης Α.Ε., τηλ. επικοινωνίας: 210 9966677, e-mail: info@lvkteo.gr, το οποίο εφεξής θα αναφέρεται ως «ΙΚΤΕΟ».

2) Ποιά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

 • Τα στοιχεία όπως αναγράφονται στα προσκομιζόμενα έγγραφα ταυτοποίησης
 • Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, διεύθυνση και e-mail
 • Φορολογικά στοιχεία για την έκδοση αποδείξεων ή παραβόλων
 • Τα στοιχεία του οχήματος σύμφωνα με τα συνοδευόμενα έγγραφα του οχήματος και τα αποθηκευμένα στο μηχανογραφικό σύστημα του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών
 • Το ιστορικό τεχνικών ελέγχων του οχήματος, όπως υπάρχει αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων του ΚΤΕΟ και του μηχανογραφικού συστήματος του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών
 • Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω HTML cookies, και άλλων παρόμοιων τεχνολογιών.
 • Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον πλοηγό που χρησιμοποιείται για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας (browser) από έναν εξυπηρετητή διαδικτύου (web server) και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στο σύστημά σας ούτε επηρεάζουν τη λειτουργικότητά του . Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για εσάς, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον  διακομιστή  (browser) σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Τέλος τα cookies που έχουν συλλεχθεί  μπορούν ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν από τον υπολογιστή σας, εφόσον το επιλέξετε
 • Η διεύθυνση IP, το λειτουργικό σας σύστημα, ο τύπος του φυλλομετρητή και άλλες πληροφορίες σε περίπτωση χρήσης ή καταχώρησης στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα με τα παρακάτω:
  1. Tο «ΙΚΤΕΟ» παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη της ιστοσελίδας να κλείσει online ραντεβού για τον έλεγχο του οχήματός του στις  εγκαταστάσεις του «ΙΚΤΕΟ».
  2. Να ενημερωθεί για τον επόμενο αρχικό ή περιοδικό έλεγχο του οχήματός του, χρησιμοποιώντας και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.
  3. Να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία υπενθύμισης που παρέχεται από το «ΙΚΤΕΟ» για τον επόμενο τεχνικό έλεγχο του οχήματός του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

3) Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από το ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ είναι:

 • Η εκτέλεση του τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Η ενημέρωση για τον επόμενο τεχνικό έλεγχο του οχήματος σας

Η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία από τις εξής:

 • όπου έχουμε την υποχρέωση να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως στοιχεία και έγγραφα (πρωτότυπα ή αντίγραφα) τα οποία απαιτούνται από την νομοθεσία για τον τεχνικό έλεγχο, υποχρεώσεις από την φορολογική νομοθεσία κ.α.)
 • όπου τυχόν υπάρχουν νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία δεν συγκρούονται με τα δικά σας δικαιώματα
 • όπου μας έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας

4) Τρόπος Συλλογής Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τη δική σας ελεύθερη συγκατάθεση με τους παρακάτω τρόπους:

 • Μέσω της ιστοσελίδας
 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μέσα από πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Αυτοπροσώπως, μέσω της κατάθεσης εγγράφων ή/και προφορικά
 • Άλλες προωθητικές ενέργειες

Ειδικά:
Κατά την επίσκεψή σας στο Δικτυακό τόπο και προκειμένου να χρησιμοποιήσετε  κάποια Υπηρεσία θα πρέπει προηγουμένως να έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης της ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε  και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Κατά την επίσκεψη και περιήγησή σας στον ιστότοπο www.lvkteo.gr συλλέγονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία online ραντεβού ή την υπηρεσία υπενθύμισης ΚΤΕΟ, υπηρεσία «πότε περνάω ΚΤΕΟ»  ή για την αποστολή email προς την εταιρεία για την επεξεργασία αιτήματός σας.

Τα στοιχεία που απαιτούνται για την χρήση των υπηρεσιών της παραπάνω ιστοσελίδας είναι τα παρακάτω :

 • Ονοματεπώνυμο
 • Η  ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
 • Ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου
 • Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματός σας.
 • Η  ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας ή την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου ΚΤΕΟ.

5) Χρόνος αποθήκευσης Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς, όπως αναλυτικά περιγράφονται, ή για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι απαραίτητο από νομική υποχρέωση (π.χ. φορολογική νομοθεσία ή οδηγίες τήρησης αρχείου από το αρμόδιο Υπουργείο).

Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω εύλογο χρονικό διάστημα τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς και μόνο σκοπούς.

6) Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτες των δεδομένων είναι:

 • Τα στοιχεία του τεχνικού ελέγχου αποστέλλονται αυτόματα στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου μεταφορών.
 • Στοιχεία του ελέγχου και σχετικά έγγραφα του οχήματος, του ιδιοκτήτη ή του προσκομίζοντα του οχήματος στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε περίπτωση που ζητηθούν.
 • Στοιχεία ελέγχων σε περίπτωση επιθεωρήσεων από φορέα πιστοποίησης.
 • Το ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ διατηρεί τα δεδομένα οχήματος και φυσικού προσώπου που απαιτούνται σύμφωνα με την νομοθεσία και όσα απαιτούνται για την ενημέρωση σχετικά με τον επόμενο έλεγχο του οχήματος.

7) Ασφάλεια των δεδομένων

Το ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ εφαρμόζει συστήματα ασφαλείας των αποθηκευμένων σας δεδομένων τόσο σε ηλεκτρονικό, όσο και σε φυσικό αρχείο. Τα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή είναι προσβάσιμα σε τοπικό server στις εγκαταστάσεις του ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ και αντίγραφά τους διατηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή. Τα αρχεία είναι προσπελάσιμα μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και απαιτείται η ταυτοποίηση του κάθε χρήστη.

Το προσωπικό της εταιρείας μας έχει δεσμευτεί για την εχεμύθεια και τη διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων είτε αφορά μεμονωμένο όχημα/ιδιοκτήτη/προσκομίζοντα είτε αφορά το συνολικό αρχείο του ΙΚΤΕΟ.

8) Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα

Υπό συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων μας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
 • Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες ή δεδομένα που σας αφορούν και συλλέγουμε ή/και επεξεργαζόμαστε
 • Να ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας που έχουμε συλλέξει για εσάς
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία γίνεται με βάση τα δικαιολογημένα έννομα συμφέροντά μας
 • Να ανακαλέσετε τη συναίνεση στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει, κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου που πραγματοποιήσατε στις εγκαταστάσεις μας.
 • Να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στην απολύτως απαραίτητη για το σκοπό της τόσο ως προς τα στοιχεία που συλλέγουμε όσο και ως προς το χρόνο που τα διατηρούμε
 • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μας υποδείξετε
 • Να διαγραφούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας και να μην λαμβάνετε πλέον email, sms, τηλέφωνα κ.λπ. από εμάς

9) Ανήλικοι Χρήστες

Το ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ δε δέχεται και δεν διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ανήλικους χρήστες.
Aν σε περίπτωση  πιστεύετε ότι έχουμε λάβει δεδομένα από ανήλικο άτομο ,χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη γονική συναίνεση, ενημερώστε μας αμέσως και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή διαγραφή αυτών των δεδομένων

10) Τροποποίηση των παρόντων όρων

Το ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.

11) Επικοινωνία

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lvkteo.gr.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και πως σας εξυπηρετούμε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τότε έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια εποπτική αρχή:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
e-mail: contact@dpa.gr

Όλα τα σχετικά θέματα στον οργανισμό μας επιβλέπονται από τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Οργανισμού μας στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινίσεις, υποβολή παραπόνων και αιτημάτων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ TO ΙΚΤΕΟ Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εμμανουήλ Μαρουδίτσης
Διεύθυνση: Τραχώνων 3, τ.κ. 17456, Άλιμος
Τηλέφωνο: 210 9966677
e-mail: marouditsis@lvkteo.gr